Manglehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040221-3

Fredningsnr.
36261

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1883. Hofjægermester L. Th. v. Barner til Eskildstrup. Langdysse "Maglehøj", 44 x 10 m. 2 højninger med huller i toppen nær Ø- og V-enden. 30 randsten synlige. Ujævn over- flade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Manglehøj" kaldet 133' l i NV-SØ. 30' br., ovenpaa hvilken henimod hver Ende er opkastet en lille toppet Jordhøj. Den sø. er c 4 Al.h.; den nv. kun et Par Alen. Disse Høje dække helt Randstenene langs den n.ø. Side (hvor dog et Par saas fremgravede ifjor af Dr.H.P.) og deres Fod naar et Par Alen udenfor Rækken. Langs den sv. Side ses 21 Randstene (af de 16 kun Toppen). En stor Sten, der henligger umiddelbart udenfor Rækken kunde se ud som en fordums Gravkammer-Dæksten. Mod NV. ere 3 Endestene tydelige, mod SØ. 2, af hvilke den ere er sprængt i to Stykker. Bevoksning: 1980: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Maglehøj", 44x 10 m. 2 Højninger med Huller i Toppen nær Ø. og V.Enden. 30 Randsten synlige. Ujævn Overfl.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Maglehøj". Langhøj. Som beskrivelsen. Beskadigelser: Hul i top. Foto: S/H, film 22, opt. 6-8, set fra SV og SØ. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten: N ingen. Ø 3. S 21. V 3.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Synlige randsten: S 22, V 4, N 7 og Ø 3 heraf en kløvet i to dele.

Litteraturhenvisninger  (0)