Klokkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040221-5

Fredningsnr.
36263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/2 1912, gdr. Niels Hansen. Klokhøjgaard, Førslev pr. Haslev. Diplom Langdysse "Klokkehøj", 20 x 8 m Ø-V. Temmelig forstyrret, omsat med en del sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En c. 60' l. meget forstyrret Langdysse i VNV-ØSØ c. 23' br. Randstenene ligge omfaldne og kun langs den nordlige Side kan en Række følges. Gravkammer spores ikke. Bevoksning: 1980: Græs

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Klokkehøj", 20 x 8 m. Ø-V. Temmelig forstyrret, omsat med en Del Sten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Klokkehøj". Langhøj. Som beskrivelsen. Omkring højen (men ikke på den) står nogle 3-4 m. høje graner. Foto: S/H, film 21, opt. 71, set fra SV. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. ca 7 meterstore sten spredt langs kant af fortidsminde.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. 12 synlige randsten: SSV 5, ØSØ 2, NNØ 3, VNV 2. Af de fem randsten i SSV er en kløvet.

Litteraturhenvisninger  (0)