Førslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040221-6

Fredningsnr.
36264

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1883, hofjægermester L.Th. v. Barner til Es- kildstrup. Afmærkn.: MS 1906, Løjtn. Lassen. Runddysse, 13 m i diam. med 13 bevarede randsten og gravkam- mer med overliggende dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse med en mindre Gangbygning med rektangulært 9'6" l. 2'5"-3'2" br. Kammer, fra hvis s.v. Ende en c. 7' l. Gang spores at have strakt sig ud til Randstenene. I den v. Halvkreds af Runddyssen staa disse velbevarede; i den den anden Halvkreds mangler flere og Resten ligger omfalden; deres Længde ses derved at være henved 6 Fod. Runddyssens Diameter er circa 35'. - Tæt udenfor Randstenene mod S. ligger en stor Sten, der formentlig har været Dæksten til Kammeret. Bevoksning: 1980: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 13 m. i Diam. med 13 bevarede Randsten og Gravkammer med overliggende Dæksten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Rundhøj med 14 randsten. Heri dyssekammer af 4 bæresten, 2 gangsten samt overligger. Gang mod S. Kammerets indvendige mål ca. 1,45 x 1,1 m. På N-enden af dækstenen indhugget HS 1891. Foto: S/H, film 21, opt. 69, set fra SØ. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. 13 synlige randten. Kammer orienteret N-S, men gang i S. Flere af kammerets bæresten ser kløvede ud: bæresten i Ø, i N og den nordlige af de to bæresten i V. Dækstenen hviler på bæresten i N, den sydlige af de to bæresten i V og den østlige gangsten. En del af bærestenens østvendte side ser afkløvet ud. Dækstenens fladeste side vender opad. Inskription i dækstenens nordside ”H S” over ”1891” over en linje med opbuede ender. FM-sten sat i top af høj syd for kammer. Ved FM-sten ligger en del af en kløvet sten.

Litteraturhenvisninger  (0)