Gisselfeldt Dyrehave

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040223-8

Fredningsnr.
37267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 0,75 x 10 m. Gennemskåret ved en grøft.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj c. 2 Al.h. 25 Al.vid. Lidt øst for Midten er den gjennemskaaret med en Grøft, hvorved man paa Højens Bund har stødt paa en Kiste, dannet paa sædvanlig Vis af Haandstene c. 5 A, 6" l. i NV-SØ.

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3726:7, Status: A

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 0,75 x 10 m. Gennemskaaret ved en Grøft.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Højens dimensioner er længde 22 m lang Ø-V, bredde 12 m N-S, højde 1,5 m høj målt fra Ø og S og lidt lavere målt fra N og V. Vindfælde i S-side.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

1746 oversigt. Set fra VSV.
1743 oversigt. Set fra ØNØ.
6695 oversigt. Set fra S.
6694 oversigt. Set fra V.
6693 oversigt. Set fra N.
6692 oversigt. Set fra Ø.