Spegedyne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040223-18

Fredningsnr.
372617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet Spegedynen. Voldstedet består af en nærmest kvadratisk banke, hvis si- der måler ca. 33 m. Det er omgivet af en næsten tørlagt grav. Nordsiden af banken er udgravet, og bankens overflade er meget ujævn. Voldstedet er bevokset med store træer. Det ligger ca. 50 m nord for Møllebæk på Louisenlund mark. Fredningsgrænsen forløber ca. 3 m fra gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et firsidet Voldsted "Spegedyne" kaldet, som det siges Gisselfelds oprindelige Plads. Voldbakken er c. 8 Al.h. 32-33' l i V-Ø, 23-24' l i N-S. gravene der omslutter det til alle Sider ere 12-14 Al. brede. - Der er gravet i Voldbakkens vestre Del, og over den nordre Grav er kastet en Dæmning.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en nærmest kvadratisk banke, hvis sider måler ca. 33 m. Det er omgivet af en næsten tørlagt grav. Nordsiden af banken er udgravet, og bankens overflade er meget ujævn. Voldstedet er bevokset med store træer. Det ligger ca. 50 m nord for Møllebæk på Louisenlund mark. Fredningsgrænsen forløber ca. 3 m fra gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)