Vallegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-16

Fredningsnr.
52338

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/11 1888, gdr. J.M. Hermansen Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 3 x 26 m. I toppen findes 3 flade sænkninger. Bevokset med træer og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1820 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To store Gravhøie [sb.15-16] tæt ved hinanden, de ere begge ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 26 m. I Toppen findes 3 flade Sænkninger. Bevokset med Træer og Krat i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager. 4 x 20 x 19 m. 20 m i NØ/SV. Større gammel indgravning i V-siden. 4 m i N/S x 3 m ØV. Flere sten ligger omkring og især ved foden af indgravningen. Nyere brud ved højens N-side, 3 m Ø/V, 1 m dybt. Friskt brud forårsaget af køer. Højens overfladen også noget ujævn som følge af kreaturslid. Der er ingen spor af indgravninger i højens top. Højen er bevokset med en halv snes gamle egetræer og 2 større ask ved højens Ø-fod. Selve højens top og N-siden græsklædt, begyndende egekrat ved S og V-fod. Opvækst af tjørn og hyben ved SØ og Ø-fod. Der pløjes i en rundet firkant omkring højen. Enkelte marksten ses smidt op ved højfoden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)