Bildsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-22

Fredningsnr.
352113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygård. Runddysse, diam. 8 m. Kammer af 5 bæresten. 23 randsten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. 31' i Tværmaal; Jordhøjningen c. 3' høj. Af Randstene findes 16 staaende, 8 faldne eller skredne; en i den vestlige Side er betydelig større end de andre (3'8" høj, 3' bred). - I Midten et tomt Gravkammer uden Overligger; Indgangsstenen ligger forslæbt et lille Stykke derfra; Sidestenene rage ubetydeligt (3-6") op af Jordfylden. Kamrets Retning NordvestSydøst, aabent mod Sydøst. I hver af Langsiderne 2 Stene, for Nordvest-enden en, alle lige høje. Kamrets Længde til Sidestenenes ydre Rand 6 1/2-7' (hvoraf en Del har været optaget af Indgangsstenen), dets Bredde mod Nordvest 3'3", mod Sydøst 2' (oprindelig dog noget mere), dets Dybde 3'3". Herfra A 8576-77. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855. MS. (Se Planche 31). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Diam. 8 m.; Kammer af 5 Bæresten; 23 Randsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse med 23 randsten, 0,5 x 10,0 x 10,0 m. Kammer VNV-ØSØ af 5 bæresten, åbent i ØSØ. Ingen dæksten. Kammeret er jordfrit; indre mål 2,0 x 0,75 m., dybde 0,6 m. På og ved dyssen ligger endnu et par store sten, som kan have hørt til den. Lav høj. På dyssen står et løst rør til fodring af fasaner. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)