Kirke-Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-25

Fredningsnr.
352137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: Dysse, 1,5 x 15 x 15 m. Randsten: 6 i øst, 1 i nord. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1855 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1855 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3521:37, Status: A

1855 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke, saavidt skønnes, en Langdysse med ringe Dimensioner. Danner nu en ved Pløjningen skaanet Højning i Marken, 60' lang i Øst-Vest, mod Øst 36' bred, mod Vest 32' bred. I Jordfylden ses spredt Toppen af ialt 10 Stene, af hvilke 5 i Højningens østlige Del staa i Retning Nordøst-Sydvest og mulig høre til en af Langsiderne i Stensætningen. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Langdysse, 20 x 12 m., enkelte spredte Sten.

1940 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret Ø-V. Randsten: Ø 6; N 1; V 0; S 0. 2 sten på S-siden (den ene med indskrift "Ingridshøj") står så frit, at de må være tilført. Højen står mod N, V og S med stejle sider, som om randstenene er fjernet. Ingen spor af kammer. C-fredet. Ifølge ejeren kan der mærkes sten i højen, mindst fra et kammer, snarest fra tre. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysse 1,5 x 15 x 15 m. Randsten: 6 i øst, 1 i nord. I ager.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2842
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)