Svinevaadsdysse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-45

Fredningsnr.
352124

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1889. "Svinevaadsdysse", langdysse 32 x 9 x 1 m. 3 kamre, hver med 3 bæresten uden dæksten; de to (sydligst) ligger jævn- sides. Randsten: SV 4, NV 19, NØ 3, SØ 19.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Svinevaadsdysse" ["Svinevad Dysse"]. Retning Nordøst - Sydvest. 100' lang, 27' bred. Ringe (1-2' høj) Jordhøjning. Af Randstene findes: i Sydvestenden 4 staaende eller skredne (den ene 5' høj); i Nordvestsiden 15 staaende alle skredne, 4 faldne; i Nordøstenden 3 faldne; i Sydøstsiden 17 staaende eller skredne, 3 faldne. - Der findes 3 tømte Gravkamre, alle med Retning Sydvest - Nordøst, uden Overligger og dannede af 4 lige - høje Stene, hvis øvre Kant omtrent ligger i Jordskorpen. De to ligger jævnsides 42' fra Sydvestenden. Det sydøstlige er 6' langt, 2' bredt, indtil Fylden 2 1/2' dybt; Det tredje Kammer findes 67' fra Sydvestenden omtrent i Stensætningens Midte. Det er c. 5' langt, 2' bredt; indtil Fylden 2'4" dybt; den nordøstlige Endesten staar nu noget udenfor Sidestenenes Ende. - Fredet under 17/6 1873. MS. (Se Planche 39-40). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svinevaadsdysse", Langdysse, 32 x 9 m., 1 m. høj; 3 Kamre, hver med 3 Bæresten uden Dæksten, de to (sydligst) ligger jævnsides. Randsten: SV. 4, NV. 19, NØ. 3, SØ. 19.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Svinevadsdysse", 0,8 x 34,0 x 10,0 m. Langdysse orienteret NØ-SV. Randsten: SV 5;NV 19; NØ 4; SØ 17. Mod N i højen et jordfyldt, rektangulært kammer af 4 bæresten, NØ-SV. Ved siden af ses en stor sten i højoverfladen; måske dækstenen. Omtrent midt i højen ses 2 store sten i overfladen; Iøvrigt ses der ikke spor af flere kamre. Dyssen er en del overgroet med nælder og krat. Ejeren var interesseret i en plejeordning; der er en del turister om sommeren. Lidt marksten på hjørnerne af dyssen. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger