Valdbygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-12

Fredningsnr.
352213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. Toppen flad og træbevokset.
Undersøgelsehistorie

1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skolemarken (nu Skov, forhen Sædemark). Runde Jordhøje [sb.11- 13], træbevoxede. Noget forstyrrede ved tidligere Markarbejde, ved Plantning og Anlæg af Spadseregange. Tæt under Overfladen er efter Meddelelse, uden at Findestederne i det enkelte kunde angives, fundet Urner med brændte Ben og smaa Bronzeoldsager (Knive, Tænger, Syle); derimod har egentlig Udgravning ikke fundet Sted. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m.; Toppen flad; træbevokset.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1 x 12 x 12 m. med en diffus fod, da den har samme placering som 3522-12. Der fører en ældre skovvej tværs over højen i NV-SØ-lig retning; bruges ikke mere. Der vokser et gammelt egetræ ved højfod, ellers yngre løvtræer. Beliggenhed se 3522-12. ** Seværdighedsforklaring ** Velvevaret mindre høj nær ådal. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.