Linderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-10

Fredningsnr.
081427

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, husejer N.M.Kr. Madsen. Diplom 1939: Høj, 3 x 25 m, øst for top flad, tilgroet afgravning. Græs- og lyngklædt i plantage. 1957: Høj, 2,8-3 x 17,5-18 m. I toppen flad sænkning, fort- sættende sig ned ad østre side, overfaden iøvrigt no- get ujævn, men alt eftergroet. Bevokset med lyng, græs og gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 43' i Diam. 8' h; mindre Gravninger i Overfladen

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 M. h., 18 M. br. Toppen let affladet og indsænket, til Lysthøj. Foden afgravet, især i Vest; mod S. en mindre, flad Afgravning. Beplantet. Fredlyst 1908.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Øst for Top flad, tilgroet Afgravning. Græs- og lyngklædt i Plantage J. 647/57 om restaur. og nye beskr.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 647/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret og ny beskrivelse.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)