Stubdrup Kirkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-22

Fredningsnr.
081317

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1896, husm. Kr. Larsen Diplom Afmærkn.: MS 1900, Skjoldborg "Skibdrup Kirkehøj", 5 x 31 m, tilgroet gravning i top og ned ad Ø-siden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 84' i Diam 16' h; Udgravninger i Midten og i den nordre Side.

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stubdrup Kirkehøj", 5,0 x 31 M. Fra vestligt i Toppen og nedad Siden mod Ø en 5-6 M. bred Gravning, 2/3 M. dyb. Siden stærkt afgravet mod Sø. Mærkesten i vestre Side; fredlyst. I Toppen opgives at være fundet et Bronzekar med Bæreringe.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stubdrup Kirkehøj", 5 x 31 m. Tilgroet Gravning i Top og ned ad Østsiden.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)