Eskilshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-38

Fredningsnr.
081320

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1895, propr. J.K. Winde Diplom Afmærkn.: MS 1896, lærer Skjoldborg 1939: "Eskildshøj", 4 x 25 m, lille sænkning i top. Siderne afgravede, men atter tilgroet. Græsklædt i ager. 1963: Høj, "Eskildshøj", 3,50 x 16 m. I top tilgroet sænkning, 2 m bred, 0,75 m dyb, åben mod N. Afgravede, nu jævnt skrånende, græsklædte sider med en øvre 0,50-0,75 m stejl, nøgen brink. Mærkesten på top.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 11' h; i Midten et ca. 3' dybt Hul; flad Mark.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eskilshøj", 3,0 M. h., 26 M. br. I Toppen er en delvis udjævnet Sænkning, 3 m. br., 1/2 M. d. Mod Sv. og V. 2 flade Gravninger; mod Sø en gammel, flad Sænkning. Foden næsten overalt afpløjet. Mærkesten i vestre Side. Fredlyst. Lige ved Højen, i Mergelgrav eller lidt nu ikke kendelig Tørvejord er fundet Guldring 19777.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eskildshøj", 4 x 25 m. Lille Sænkning i Top. Siderne afgravet, men atter tilgroede. Græsklædt i Ager.

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 293/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3220/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om ødelæggelse af højen.

1964 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Eskildshøj", 3,50 x 16 m. I top tilgroet sænkning, 2 m bred, 0,75 m dyb, åben mod N. Afgravede, nu jævnt skrånende, græsklædte sider med en øvre 0,50-0,75 m stejl, nøgen Brink. Mærkesten på Top.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)