Lyngbygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-32

Fredningsnr.
37228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/8 1931. Godsejerinde K. Fabricius til Gjerdrup og Lyngbygaard Langdysse, 26 x 13 x 1,25 m. Randsten: N. 16 (5 v.), V. 5 (2 v.), S. 18 (7 v.), Ø. 5 (2 v.). Kammer bestående af 3 bæresten, 2 gangsten og 1 dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Øst til Vest, 71' lang, 28' bred. I Midten et rectangulairt Gravkammer, 5'7" langt, 3'6" bredt med 3 Sidesten og 1 Dæksten. Aabent mod Syd. Af Randstene har Nordsiden 9 staaende, 5 væltede og 2 sprængte, den sydlige 3 staaende. 7 væltede. For den østlige Ende er 3 staaende + 2 væltede og for vestlige Ende 3 staaende og 2 væltede.

1930 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 26 m. l., 13 m. br., 1.25 m. h. Randsten: Mod N. 16 (5 væltede), mod V. 5 (2 v.), mod S. 18 (7 v.), mod Ø. 5 (2 v.) Kammer bestaaende af 3 Bæresten, 2 Gangsten og 1 Dæksten. Græsklædt i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, i alt 1,8 x 26 x 13 m. Den måler ca. 1,25 x 26 x 13 m i NØ-SV'lig retning, og er ret flad og bred. Kamret findes omtrent på midten og er aflangt på tværs af højretningen, med 1 lang bæresten mod N og S og kortere V, åbning mod Ø, mål ca. 1,6 x 0,7 m. Gangsten er ikke synlige, men kan mærkes med landmålerstok. 1 dæksten, stor, rager ca. 1,5 m op over højen. Muligvis med skåltegn. I kamret er 1 rævegrav ? Randsten ser ud til at være som beskrevet på kartotekskort, ret dækkede af grannåle og kvas, talte dem ikke. Højen er tilvokset med brændenælder og den ligger nu i et aflangt tilplantet stykke, med graner fra højfod til ca. 10-20 m's afstand, alder 20-30 år - yderst en række unge løvtræer. Ret højt i et åbent landskab, ca. 200 m fra landevej. Kunne ved pleje blive ***. Ejer : se 3622-6. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, nu i tilplantet område.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger