Gerdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-38

Fredningsnr.
37229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 95 x 9 x 1-2 m. Jordhøjningen noget uregelmæssig. Randsten: N. 5, S. 3. 30 m fra Ø-enden sænkning efter kam- mer. 45 m fra Ø-enden sænkning efter andet kammer; her lig- ger en større sten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 95 m. l., 9 m. br., 1-2 m. h. Jordhøjningen noget uregelmæssig. Randsten: Mod N. 5, mod S. 3. 30 m. fra Ø-Enden Sækning efter kammer, 45 m. fra Ø-Enden Sænkning efter andet Kammer; her ligger en større Sten. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den ligger i Ø-V'lig retning og måler ca. 1,5 x 95 x 9 m med en lidt diffus fod, da næsten alle randsten er fjernede. Der har tilsyneladende været 2 kamre. Omtrent 30 m fra Ø-enden en større uregelmæssig sænkning tværs over højen, hvor der ligger flere mindre stenstykker mod N og 1 lidt større mod Ø. Omtrent 45 m fra Ø-enden 1 større fordybning, hvor der ligger 1 aflang bære ? sten til et kammer, en nordlig til et aflangt kammer i højens retning ?? Stenen er ca. 1,5 m lang. Der ses kun 2 randsten mod N, de øvrige nævnte måske tilgroede (foto 5.8). Jeg målte ikke højen, da den var ret tæt tilgroet med ældre bøgetræer og skovblomster samt brombær i løvlund, ca. 125 m fra markvej og 400 m fra landevej. Ret højt i landskabet ved skråning ned mod Noret. Ved Gerdrup findes 3 vildtbanesten (ene trykt på 4-cm kortet ved landevejen mod V) nr N12 (foto 5.7) og 2 ved indkørslen til markvej, N for herregården. Alle sek. placeret antagelig. Omtrent 25 m V for langdyssen er et sløjfet megalitanlæg ? - antagelig runddysse, mål ca. 1,5 x 15 x 15 m, noget uregelmæssig med bæresten til et kammer i N-S'lig retning med åbning mod Ø ?? (foto 5.9) Ang. trykt afsætning : Den er trykt som langdysse på 4-cm kortet, men er noget længere mod V, i alt ca. 95 m. Ejer : se 3722-6. ** Seværdighedsforklaring ** Meget lang langdysse, plyndret for sten, nær andre mindesmærker ved skråning ned mod Noret, i løvlund. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)