Ø. Gjerndrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-46

Fredningsnr.
081321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Gravning i toppens vestlige side, hvori sten. Vestsiden afgravet med brink på 1,5 m. Fod afpløjet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, halvt bortgravet; paa flad höitliggende Mark.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, nærmest en lav, aflang Rygning, den opr. søndre og vestre, mindre Halvdel, skraa til begge Sider, 2,5 M. h. Henimod det oprindelige Centrum ligger en meterlang, 2/3 M. tyk, rundagtig Sten, paa hvis Overflade er en lille skaalformet Fordybning.

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 379/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 25 m. Gravning i Toppens vestlige Del hvori stor Sten. Vestsiden afgravet med Brink paa 1 1/2 m. Fod afpløjet. Græsklædt i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)