Rude Fredskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-14

Fredningsnr.
382316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssetomt. Ca 0,4 x 12 m. Ved højfod ses 16 sten, de fleste sprængt. Omtrent i midten ses en fordybning på ca 0,4 x 3 x 3 m. I dens kant findes 3 sprængte stenstykker fra et ødelagt kammer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Stengrav. I Midten stort Hul med 3 store Sten, i Randen 10 større Sten og flere mindre, dog ingen paa Plads.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssetomt ?, C-fredet. Der anes en diffus højrest med ret uregelmæssig fod, mål ca. 0,4 x 12 x 12 m. Omtrent i midten er en større kantet fordybning, mål ca. 3 x 3 x 0,4 m dyb, og i kanten af den findes 3 sprængte stenstykker, fra ødelagt kammer. I kanten af højen og på højside findes sprængte stenstykker, i alt 13, heraf kan 1 sten mod N, 2 V, 1 SØ være væltede randsten, evt. i sekundær placering. Forstyrret runddysse (med Ø-V orienteret kammer ??) ? Bevokset med et ældre løvtræ, småtræer i et ældre løvskovsområde, omtrent 4 m fra skovvej og 900 m fra landevej. Ejer : 3823-21. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssetomt. Ca. 0,4 x 12 m. Ved højfod ses 16 sten, de fleste sprængt. Omtrent i midten ses en fordybning på ca. 0,4 x 3 x 3 m. I dens kant findes 3 sprængte stenstykker fra et ødelagt kammer. I skov.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.