Hvilshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-53

Fredningsnr.
081324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Skalbækhøj", 4 x 15 m. Vestlige og østlige del afgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en anselig, ødelagt Höi.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig, ødelagt Høj, ca. 4 M. h. Hele Midtpartiet i ca. 10 M. Bredde synes udgravet, nu tilgroede Hobe med 1,7 M. dybe Huller. Siderne medtagne. Iflg. Medd. er i et stensat Kammer ("der endnu findes, idet Brinken styrtede ned over det") fundet et Sværd (Dolk?) af Bronze.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skalbækhøj", 4 x 15 m. Vestlige og østlige Del afgravet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, graæs- og kratklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)