Øster-Brønderslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-66

Fredningsnr.
081318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/10 1898, Husejer A. Pedersen Afmærkn.: MS 1897, lærer Skjoldborg Langhøj på hvis midte rund høj. Ø-V. 48 x 14 x 1,2 m. Rund- højen 1,2 m herover, i dens top gravning. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 10' h, i Toppen en Fordybning paa c. 4'.

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, paa hvis Midte er en rund Høj. Langhøjen har Retning nær Ø-V., 48 M. l., 1,2 M. h. Rundhøjen hæver sig 1,2 M. herover, 17 m. br., og gaar saaledes ud over Langsiderne. I Langhøjens vestre Ende er en Randsten synlig, 2/3 M. stor. I Rundhøjens Top er en gl. Gravning, 2/3 m. br. Ø. for den ses Randsten borttagne (Fure); ligeledes i søndre Side, hvor en Sten henligger, 1/2 M. br. Mærkesten i søndre Side; fredlyst. Lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj paa hvis Midte rund Høj. Retn. Ø-V. 48 m. l., 14 m. br., 1,2 m. høj, Rundhøjen 1-2 m. herover, i dens Top Gravning. Lynggroet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)