Bødstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-1

Fredningsnr.
362312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Ca 1 m høj og 6 x 10 m stor, orienteret i nord-sydlig retning. Ret flad, med indhak i siderne. I NV en større sten. I lille lund i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 70' lang, 25' bred. Længderetning N til S. Er omsat med mindre Randstene. Er saa tæt bevoxet med Tjørn at det ikke kan sees om der er nogen Grav. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 10 m.l., 6 m. br., 1,5 m. h. 1 større og 1 mindre Randsten. Intet Kammer ses. Kratbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse S-N Den er helt tilgroet med ældre kratbevoksning, hvad der gør nærmere iagttagelse vanskelig. Dyssen måler ca 1 (1,1) x 10 x 6 m og har en ret flad høj med indhak i siderne, efter fjernede randsten ? Enkelte stentop ses mod NV, rager ca. 0,1 m op. Der ses langs højside flere gamle dynger af marksten. Inete synligt kammer. Dyssen findes nu i et tilplantet område, ca. 30 x 70 m i Ø-V'lig retning, alder ca. 20 år, enkelte birketræer ind imellem. Som randbevoksning er der plantet vildroser. Omtrent 10 m udenom er der et upløjet stykke bevokset med græsser. Omtrent 40 m mod V er der plantet graner på et udvidet areal, alder ca. 5-8 år. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer, da jeg var i tvivl om beplantning (kom desuden i middagspausen) Ejer: ser ud til at være gården Bøstrupvej 3 Bøstrup Slagelse Grønt på 4 mm kort Dyssen ligger ned ad en større bakkeskråning, nær en stejlere skråning til Lu(i)ndså mod V, omtrent 300 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2978
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Ca 1 m høj og 6 x 10 m stor, orienteret i nord-sydlig retning. Ret flad, med indhak i siderne. I NV en større sten. I lille lund i ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2978
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)