Fuglebjerg By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040502-3

Fredningsnr.
37237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1940: Rest af langdysse, ca. 13 m lang. Rester af kammer beståen- de af 4 sten uden orden i midten. Enkelte randsten. 1986: Langdysse. Højen er ca. 1,2 m høj og 7 x 13 m stor, orienteret i Ø-V retning. Midt i højen ses 6 større sten fra ødelagt kammer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Rest af en ødelagt Dysse. 5 tildels noget større Stene ligger i Uorden. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, ca. 13 m. lang. Rester af Kammer bestaaende af 4 Sten uden Orden i Midten. Enkelte Randsten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på højrest, C-høj, 1,8 x 13 x 7 m. Højen måler ca. 13 x 7 x 1,2 m og er kantet afpløjet, orienteret Ø-V. På midten findes flere store sten/-fragmenter. Stenene hører antageligt til bære- og dæksten. Skitse : sten nr. 1-3 : samme stenart, 4 : 1 væltet sten, 5-6 : samme stenart ?, forskubbede. Dækker et område på ca. 4 x 2 m og rager ca. 0,6 m op over højen. Ligger i et åbent landskab på kant af hæld mod lavning Ø-SØ. På højen findes enkelte marksten, ellers græsbevokset. Bad ejer undlade at lægge sten m.m. på 3723-7+8 fremover. En medhjælper fortalte, at der blev fundet et kranium ca. 10-15 m SØ for dyssen o. 1935 ved markarbejde. Findes ca. 350 m fra offentlig vej. Ejer havde på grådspladsen en kværnsten af norsk glimmer- skiffer - middelaldertype !!!! Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssetomt i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2999
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Højen er ca. 1,2 m høj og 7 x 13 m stor, orienteret i Ø-V retning. Midt i højen ses 6 større sten fra ødelagt kammer. I ager.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2999
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)