Holløse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-11

Fredningsnr.
372422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Langdysse, 6,75 x 13 m. Buskklædt i ager. Intet kammer syn- ligt. Randsten: SV 3, NØ 3, NV 4, SØ 6.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 13 Meter lang fra Sydvest til Nordøst, 6,45 M bred. Ingen Gravkammer sees. Af Randstene er der 3 for sydvestlige, 3 for nordøstlige Ende, langs den nordvestlige Side spores Toppen af 4, langs den sydøstlige Side af 6 Stene. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1924 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 6 3/4 x 13 m. Buskklædt i Ager. Intet Kammer synligt. Randsten: SV. 3, NØ. 3, NV. 4, SØ. 6.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 16 x 11 m. Kraftige randsten i rektangel. I nordlige ende flere sprængte sten fra kammer samt mindst 4 fritstående sten fra kammer/kamre. Et ovalt område på 16 x 11 m friholdes for dyrkning. Det fremstår som en højning, i hvis sider der ses en del randsten. Opr. afstand mellem randsten ca. 10 m (N-S) og 7 m (Ø-V). Aftale : Buske på højen kan beskæres. Marksten henkastet på højen fjernes efter høst i år af ejer. Egetræet må ikke røres. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

680 stene på østdel af høj. Set fra V.
686 oversigt. Set fra N.
678 oversigt. Set fra Ø.
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje