Plessens Overdrev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040506-1

Fredningsnr.
362316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Det Plessens Overdrev matr.nr. 5., Lynge s (gammel sogneindd. Haldagerlille) Tingl.: 14/5 1934, godsejer Carl de Neergaard, Gyldenholm. gælder kun dyssekammeret Tingl.: 17/6 1986 både langdysse og kammer. Afmærkn.: 1936, stud.mag. Becker. Dyssekammer, udgravet, jordfrit, omgivet af en lav jordhøj- ning. Kamret er rektangulært med længderetning N-S, 1,50 x 0,90 m stort i indvendigt mål, 0,20 m dybt fra sidestens overkant til bund. Det er sat af 4 sidesten, 1 i hver side. Dæksten mangler. Indbefattet i fredningen er 2 m jord reg- net fra sidestenenes yderkanter ud til alle sider. NMI: Dyssekammer omgivet af lav jordhøj. 4 bæresten, ingen dæksten. Tinglyst tekst 1986: Langdysse, ca 0,3 m høj og 10 x 20 m stor, orienteret N-S. I Ø ses 8 randsten, i V 2. Omtrent i midten af anlægget er et rektangulært, jordfrit kammer, 0,9 x 1,5 m stort, med orientering i N-S. Det er sat af 4 bæresten, ca 1,3 m høje. Dæksten mangler. I skov.
Undersøgelsehistorie  (16)
1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 288/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3623:16, Status: A

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, udgravet, jordfrit, omgivet af en lav jordhøjning. Kamret er rektangulært med længderetning N-S., 1,50 x 0,90 m stort i indvendigt mål, 020 m dybt fra sidestens overkant til bund. Det er sat af 4 sidesten, 1 i hver side. Dæksten mangler. Indbefattet i fredningen er 2 m jord regnet fra sidestenenes yderkant ud til alle sider.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 593/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 593/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysserest N-S Højen er diffus og uregelmæssig, mål nu ca. o,3 x 20 x 10m (SKEMA: 1,6 x 20 x 10 m), kun højrest hist og her. Der findes følgende randsten Ø 8, V 2 og ca. 5 m mod NV 2 sten (sek.placering) Kamret findes omtrent i midten af de bevarede randsten, aflangt kammer i højens retning, mål ca. 1,5 x 0,9 m, med 4 bæresten, ingen dæksten. Stenene rager ca. 1,3 m op. Dyssen er bevokset med gamle graner og hindbær, desuden findes der lidt kvas (udenfor 2 m grænsen). Der er kun tinglyst 2 m' fredet område uden om kamret - området burde udvides, så det dækker hele dysseresten. Den findes ca. 5 m fra skovvej og 375 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysserest med åbent kammer, ud til skovvej. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2905
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse, ca. 0,3 m høj og 10 x 20 m stor, orienteret i N-S. I Ø ses 8 randsten, i V 2. Omtrent i midten af anlægget er et rektangulært, jordfrit kammer, 0,9 x 1,5 m stort, med orientering i N-S. Det er sat af 4 bæresten, ca. 1,3 m høje. Dæksten mangler. I skov.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2905
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Aflysning
Journal nr.: F53-2905
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Aflysning af fredning før nyfredning.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2905
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)