Kjeppehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-3

Fredningsnr.
38251

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891, fredlyst i henhold til reservation fra Herlufsholm gods. Kjeppehøj, 2,2 x 16 m. Lyng- og græsklædt i plantage. Foden afskåret i firkant.
Undersøgelsehistorie

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kjeppehøj", 2,2 x 16 m., lyng- og græsklædt i Plantage. Foden afskaaret i Firkant.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,20 x 16, ved sin Beliggenhed paa en Banke ganske fremtrædende. Toppen er lidt sænket og vestre Side ujævn ved overfladiske Afgravninger. Fod i ældre Tider afgravet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

Oversigt. Set fra V.
Foto, oversigt