Rappenborg Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-3

Fredningsnr.
38244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tignl.: 13/2 1907. Fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr. nr. 5, 7, 8 og en del af 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Langdysse 8 x 15 m. 2 m fra NØ-enden kammer or. NØ-SV. Rand- sten: SV 3, SØ 10, NØ 2, NV 4.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, i Øst til Vest ca 15 1/2 Meter lang. I Vestenden mod Nord, ca 11 Meter fra Dyssens østlige Ende er et lille stensat Rum, 0,70 M. i Tværmaal. Kun nogle faa og mindre Randsten er tilbage ved søndre Langside.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 15 m. 2 m. fra NØ.Enden Kammer, or. NØ.-SV. Randsten: SV. 3, SØ. 10, NØ. 2, NV. 4.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med bevaret randstenskæde og kammer uden dæksten beliggende ind over svag højning i terrænet. Randstenene næsten alle væltede. Der gror ca 20 m høje graner samt hyldebuske inden for randstenene. 3 af granerne bør nok fældes, da de kan opbrække randsten, hvis de vælter af vinden. 10/9-86 Genbesigtiget: Fortsat med gammel granbeplantning ind over dyssen. En gran i sydlige side synes dog rodvæltet og fjernet siden sidst. 4 graner inden for randstenskæden og 1 umiddelbart uden for nær lille skovvej bør fjernes. Det samme evt. også om hyldebuske ved kammeret. Mål: 0,6x16x10 m.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Orienteret ØNØ-VSV. Synlige randstene: NNV 7, ØNØ 4, SSØ 11 og VSV 2.


Billeder

177 kammer. Set fra VSV.
183 oversigt. Set fra NNØ.
180 oversigt. Set fra VSV.
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt