Halvagermagle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040510-1

Fredningsnr.
37233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse 11 x 16 m. or. NV-SØ. Sammenstyrtet kammer (side- sten indskredet, dæksten væltet). Randsten: SV. 3 + 3 v., NØ. 3 + 2 v., NV. 2 v., SØ. 1 + 4 v. Bevokset med tjørn og hyld i hovedhjørne.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 3/4 Meter lang, 11 Meter bred. Længderetning Nordvest til Sydøst. Sydøst for Dyssens Midte er en Stensat Grav. En Sidesten 1,73 M lang staar paa Plads, den tilsvarende Sidesten er væltet ind over Graven. Udenfor Graven mod Nordvest, ligger en afvæltet Dæksten, 2 M lang, 1,26 M bred. Af Randstene er tilbage: ved sydvestlige Langside 3 staaende og 3 væltede. - [ved] nordvestlige Langside 3 staaende, 2 væltede. - [ved] nordvestre Ende, 1 staaende, 4 væltede. Eieren mener at have sporet endnu en Grav mod nordvest. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 x 16 m., or. NV.-SØ. Sammenstyrtet Kammer (SideSten indskreden, Dæksten væltet). Randsten: SV. 3+3 væltet NØ. 3+2 væltet NV. 2 væltet SØ. 1+4 væltet. Bevokset med Tjørn og Hyld i Havehjørne.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, NV-SØ, 2 x 16 x 11 m. I hjørne af have (beskrevet på afstand p.g.a. bidsk hund). Dyssen måler ca. 1,5 x 16 x 11 m og er bevokset med gamle løvtræer og græs. Dæksten til kammer findes omtrent 1/3 fra V-enden og rager ca. 0,5 m op. Der ses flere store sten, antagelig randsten, flere ret højt på dyssens sider. Dyssen ser nogenlunde velholdt ud. Ældre drivhus SV for dyssen. Luftmeldeposten findes ca. 20 m mod Ø, omgivet af større træer mod N. Den findes i ældre have, i et åbent landskab, ca. 125 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

326 oversigt. Set fra SV.
331 kammer. Set fra SSV.
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Herredstegninger