Plantehaverne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-106

Fredningsnr.
423024

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Høj, 1 x 12 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høje [sb.106,293],.. De fleste godt bevarede, omsat med Stene ved Foden. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 12 m.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,5 x 14 m., Lidt ujævn overflade. Høj bøgeskov med underskov. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)