Ravnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-9

Fredningsnr.
081655

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Ravnehøj", højrest, 2,75 x 5 x 16 m. Kun 1/4 af oprindelig størrelse. Bevokset med ege- og bøgekrat. (Centralgrav sik- kert sløjfet).
Undersøgelsehistorie  (3)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, 22 M. i Diam. Den nv. Del er bortgravet med stejl Brink, dog ikke tæt ind til Midten. Resten er næsten helt bevoxet med Egepur. I Midten har, saavidt skønnes, været en betydelig Sænkning. Græsgroet i Ager. Højen kaldes Ravnehøj.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravnehøj", Højrest, 2,75 m. høj, 5 m. bred, 16 m. lang. Kun 1/4 af opr. Størrelse. Centralgrav sikkert sløjfet. Bevokset med Ege- og Bøgekrat.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)