Kræmmergården
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010109-82

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Affaldsgrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1986 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: G.2024/86-2
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1986 Museal rekognoscering
Journal nr.: 3221
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GIM 3221
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: GIM 3221
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3221
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Der blev udlagt ialt 130 m søgegrøft, hvori fremkom et fyldskifte i form af en større grube.

1987 Museal udgravning
Journal nr.: 3221
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Udgravning af en grube, 4 x 3,5 m, muligvis er der tale om 2 eller flere gruber, der løber sammen i fladen. I den var der 2 generelle fyldlag. Øverst et sort muldet, fedtet lag med en del trækul, brændt flint, knoglefragmenter, tænder og enkelte skår. Nederst et mørkt brunt fedtet lag uden fund. Tolkes som simpel lertagningsgrube, der senere er fyldt op med bopladsaffald. Lerkarskårene dateres til jernalder, evt. sen yngre bronzealder.

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7497/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2018 Museal prøvegravning
Journal nr.: MNS50299
Museum Nordsjælland
Fund af gruber og enkelte stolpehuller i forbindelse med anlæggelse af el-kable. fundet må ses som en del af sb. 010109-82

Litteraturhenvisninger  (0)