Kjelding Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-11

Fredningsnr.
081647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939. Høj, den østlige af "Kællinghøje", 1,80 x 12 m. Uregelmæssi- ge, flade, eftergroede gravninger på siderne, bevokset med eg og gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.10 M. høj. Oprindelig Diam c. 21 M. nu er der afskaaret baade fra N. og S., saa Bredden kun er 12 M. I Ø. og V. skraa Afgravninger. Lynggroet og beplantet med Gran i Ager. 10-12 kaldes Kjelding Høje.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den østligste af "Kællinghøje", 1,80 x 12 m. Uregelm. flade eftergroede Gravninger paa Siderne, bevokset med Ege og Gran i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Let træbevokset høj i mindre skovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)