Mikkelsborg By
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010410-112

Fredningsnr.
283067

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højfragment. Halvdelen af en gravhøj. Diameter 11 m, højde 1 m, max. bredde ca. 5 m. Beliggende i grønt område til boligkompleks på kanten af stejl skrå- ning ned mod Øresund.
Undersøgelsehistorie  (8)
1983 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.90/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Museal prøvegravning
Journal nr.: O.90/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Lav høj med bøgebevoksning på kystskrænten. Kun ca. halvdelen af højen er bevaret, højden er ca. 1,20 m og anslået diameter er ca. 12 m.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2026
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2026
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
HØJFRAGMENT. Halvdelen af en gravhøj. Diameter 11 m, højde 1 m, max. bredde ca. 5 m. Beliggende i grønt område til boligkompleks på kanten af stejl skråning ned mod Øresund.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ny høj. Rest af høj, hvoraf størsteparten i gammel tid er styrtet ned af kystskrænten i Ø. Tilbage står en NS-vendt rest med stejl østside og jævnt skrånende V-side. Tværmål: N-S: 9 m. Ø-V: 4 m. Højde: 1 m. Bevokset med 2 gamle bøge. Iøvrigt græs. Nedslidt fodsti i brinken op mod højrestens Ø-side. Beliggende i rest af bøgeskov på plateau over gammel kystskrænt. Bygninger (Mikkelborg Park) mod V. Ligger 6 m. NØ for 2830:45. Ikke afsat på berejserkort, da byggeriet har sløret fixpunkterne for en visuel afsætning. Korrekt afsætning forudsætter brug af instrumenter. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed på boligkompleksets P-plads. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)