Lille Hareskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-64

Fredningsnr.
302926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kultanlæg, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Megalitanlæg 0,5 - 0,7 x 19 x 4 m, orienteret Ø-V, af hovedstore sten. 5,5 m fra østenden et rundt krater, 1,5 m i diameter og 0,5 m dybt. 7 m fra Ø-enden en lille "udbygnng" mod N, 1 m lang og 1 m bred. En tilsvarende "udbygning" 12 m fra Ø-enden.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 5424/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5424/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udbedring af et stiforløb i Hareskoven fremkom en større stenlægning, en hørg, der var omk. 18 m lang og 3 m bred. Der er ikke fundet daterende genstande ved anlægget. [Sagen er udskilt af N01 jour.nr. 3237/80].

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F57-30
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)