Sct. Paul Kirketomt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-54

Fredningsnr.
322729

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Sankt Pauls kirke og kirkegård. Ruiner af Sankt Pauls kirke og rester af den tilhørende kirkegård er belig- gende under jordoverfladen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1628/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-1461
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1461
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruiner af Sankt Pauls kirke og rester af den tilhørende kirkegård er beliggende under jordoverfladen.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum
Kirketomten er aldrig påtruffet, men formodes at befinde sig under eksisterende bygninger.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)