Vor Frue Kirke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070207-28

Fredningsnr.
452666

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Vor Frue Kirke. Ruinerne af Vor Frue Kirke og rester af den tilhørende kirkegård er beliggen- de under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 293, 294, 295, 296, umatrikuleret gadejord, Nobelstræde ud for disse grunde, samt matr.nr 301.
Undersøgelsehistorie  (6)
1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2920
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1634/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2920
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Vor Frue kirke og rester af den tilhørende kirkegård er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 293,294,295,296, umatrikuleret gadejord, Nobelstræde ud for disse grunde, samt matr.nr. 301.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Guldborgsund Museum
Beliggende i Nykøbings bymidte under nustående bebyggelse mv.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)