Birgittinerklosteret
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070610-8

Fredningsnr.
45239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
Rapport
Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 1536 e.Kr.)
til 1660

Møntfund, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1067 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 - 1661 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Menighedsrådet, matr.nr. 210a Maribo kommune, matr.nr. 210b. Birgittinerklosterets sydlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters sydlige del, brødreklo- steret, er beliggende under jordovefladen.
Undersøgelsehistorie  (16)
1900 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 801-1987-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Fra klosteret ophæves 1621 og frem til slutningen af 1800-tallet genbruges sten fra klosterruinen til bl.a. reperation, renovering og restaurering af kirken.

1935 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udgravninger i årene 1930-31 og 1933-35 ved C.M.Smidt.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2918
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Birgittinerklosterets sydlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters sydlige del, brødreklosteret, er beliggende under jordoverfladen.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2918
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1630/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal prøvegravning
Journal nr.: 801-1987-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1987 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 801-1987-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1988 Museal prøvegravning
Journal nr.: 801-1987-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Maribo Domkirke er bygget som klosterkirke til et birgittinerkloster. Mod nord har søsterklosteret ligget og mod syd brødreklosteret. Kun af dele af søsterklosteret ses der spor over jorden. Hele området omkring domkirken er fredet. I forbindelse med renovering af overfladebelægning af færdelsarealer og rørnet foretoges arkæologiske undersøgelser hhv. syd, nord og vest for kirken. Kun få fundamenter og spor af kulturlag kunne føres tilbage til middelalderen. De øvrige mange fremdragne fundamentsrester er tolket i forhold til ældre kilder om klosterets udseende. Klosteret ophæves i 1621, og bliver derefter brugt som stenbrud.

1989 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 4705: 3 mønter, Erik af Pommern, fundet ved udgravningen i 1988.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I antikvarisk-topografisk arkiv, Nationalmuseet, middelalderafd. (N02), findes et større kildemateriale vedr. undersøgelser og iagttagelser på klosteret.

2003 Privat opsamling
Journal nr.: 121
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Moderne kopi af Engelsk short-cross penny indleveret af skoleelev. Mønten er sparket op fra en grussti ved klosteret. Den returneres til finder.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: MFL01545
Museum Lolland-Falster
Museet har i forbindelse med blandt andet terrænregulering på pladsen foran Maribo Domkirke, overvåget al jordarbejde. Overvågning omfatter fredningsnumrene 4523:11, 4523:7, 4523:9 & 4523:10.

Litteraturhenvisninger  (0)