Birgittinerklosteret
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070610-9

Fredningsnr.
452310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Maribo kommune ejer kun matr.nr. 246a. Birgittinerklosterets nordlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters nordlige del, nonneklo- steret, er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfattet matr.nr. 243, 244, 245a, 245b, 246a, 246e, umatrikuleret gadejord, Klostergade, ud for de nævnte grunde, umatrikuleret gadejord, Kir- kestien, fra Klostergade til en linie, der flugter med Maribo domkirkes øst- gavl samt umatrikuleret areal vest og nord for Maribo domkirke, i vest begræn- set af Søndersø og i øst afgrænset af en linie der flugter med Maribo dom- kirkes østgavl.
Undersøgelsehistorie  (6)
1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2918
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2918
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Birgittinerklosterets nordlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters nordlige del, nonneklosteret, er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 243, 244, 245a, 245b, 246e og 246a, umatrikuleret gadejord, Klostergade, ud for de nævnte grunde, umatrikuleret gadejord, Kirkestien, fra Klostergade til en linie, der flugter med Maribo domkirkes østgavl samt umatrikuleret areal vest og nord for Maribo domkirke, i vest begrænset af Søndersø og i øst afgrænset af en linie, der flugter med Maribo domkirkes østgavl.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1630/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Maribo kloster. Bevarede dele af klosteret er bevaret under overfalden. Mindested for Leonora Christine på området mellem domkirken og Søndersøen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: MFL01545
Museum Lolland-Falster
Museet har i forbindelse med blandt andet terrænregulering på pladsen foran Maribo Domkirke, overvåget al jordarbejde. Overvågning omfatter fredningsnumrene 4523:11, 4523:7, 4523:9 & 4523:10.

Litteraturhenvisninger  (0)