Rosilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-92

Fredningsnr.
371836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vold og grav. Volden er 125 m lang, 3-5 m bred og hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. Volden er orienteret VNV-SSØ. På voldens vestside løber en voldgrav, der er fyldt op og overpløjet. Fredningsgrænsen mod øst løber langs voldens fod og mod vest 12 m vest for voldens fod.
Undersøgelsehistorie  (6)
1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2453
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1668/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2453
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Vold og grav. Volden er 125 m lang, 3-5 m bred og hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. Volden er orienteret VNV- SSØ. På voldens vestside løber en voldgrav, der er fyldt op og overpløjet. Fredningsgrænsen mod øst løber langs voldens fod og mod vest 12 m vest for voldens fod.

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4475
Odense Bys Museer

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-012973
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8278: 1. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca 1420-40, x5 OBM 4475

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Volden er dog meget tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)