Kestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200306-362

Fredningsnr.
390955

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste under offentlig kommunevej nr. 4112 Løbet er 4 m langt, 1,8 m bredt og 1 m højt. Ved slug er facaden 1,45 m højt og 4,5 m bredt. Siderne i løbet er sat i kløvede kampesten med bindemiddel. Overliggerne er granitpæle. Ved afgang er løbet forlænget ca. 1,5 m med beton. Fredningen omfatter ikke vejbelægning, gelænder og resterne af et gammelt stemmeværk ved afgangen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1827/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1827/86. Sb. 20.03.06-362. Fredning af Stenkiste. Kestrup, matr. nr. 64. Sb. 20.03.06-362. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 16/6 1986 ml. FFF, og N02.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1827/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1827/86; FFF F. 53-2727. Sb. 20.03.06-362. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 21/11 1986 på N02. Stenkiste under offentlig kommunevej nr. 4112. Sb. 20.03.06-362. Besigtiget d. 21/4 1968 af Niels Hørlück Jessen, FFF.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2727
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2727
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stenkiste under offentlig kommunevej nr. 4112. Løbet er 4 m langt, 1,8 m bredt og 1 m højt. Ved slug er facaden 1,45 m højt og 4,5 m bredt. Siderne i løbet er sat i kløvede kampesten med bindemiddel. Overliggerne er granitpæle. Ved afgang er løbet forlænget ca. 1,5 m med beton. Fredningen omfatter ikke vejbelægning, gelænder og resterne af et gammelt stemmeværk ved afgangen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)