Gejlå bro
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220102-192

Fredningsnr.
430931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Bro, Nyere tid (dateret 1779 - 1818 e.Kr.)

Indskrift, Nyere tid (dateret 1779 - 1818 e.Kr.)

Vadested, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Gejlå bro. Hvælvet granitstensbro med 2 løb opført af tilhuggede granitplanker af forskel- lige størrelser. Hvert løb er 5 m langt, 2,2 m bredt og ca 1,4 m højt målt fra underkanten af nederste skifte til toppunktet i hvælvingen. Hele facaden måler ca 10 m i bredden og ca 2 m i højden målt fra overkanten af øverste overligger til underkanten af nederste skifte. Brofæsterne står vinkelret på åløbet. Ved slugets sydside er den forlænget med et 8 m langt stendige af kløvede kampesten. De 2 gelændere består hver af 4 tilhuggede granitplanker, der er sat i en vand- ret liggende granitplanke. De 4 granitplanker og de 2 jernstænger er forbundet med en jernstang. Vejbanen over broen er belagt med Chaussesten. Fredningen omfatter også det 18 m lange og 0,65 m høje stendige, der nord for sluget markerer afgrænsningen af voldstedet. 1989: Omtinglyst med følgende fredningstekst: Bommerlund Plantage, afd. 496: Hvælvet granitstensbro med to gennemløb, opført af tilhuggede granitsten- planker af forskellige størrelser. Hvert løb er 5 m langt, 2,2 m bredt og ca. 1,4 m højt fra underkanten af nederste skifte til toppen af hvælvingen. Hele facaden måler ca. 10 m i bredden og ca. 2 m i højden, målt fra under- kanten af nederste skifte til overkanten af øverste overligger. Broen er orienteret ca. nord-syd. Sluget er mod øst og afgang mod vest. Brofæsterne er vinkelret på åløbet. Ved sluget på sydsiden er broens facade forlænget med en 8 m lang stensætning. De 2 gelændere består hver for sig af 4 granitstolper plus 2 jernstolper, forbundet med en tværstang af jern. De 2 jernstolper, som er anbragt i midten, er forankret i en fritliggende granitbjælke. På gelænderstolpen længst mod NV er på nordsiden af stolpen indhugget årstallet 1779. På vestsiden af gelænderstolpen længst mod SØ er indhugget følgende: øverst: et trekantet motiv med et kors øverst herunder bygmesterens navn: T Fris nederst opførelsesåret: A 1818. Vejbanen er delvist belagt med brosten og pigsten. Fredningen omfatter også det 18 m lange og 0,65 m høje stendige, der ved sluget på nordsiden markerer adgangen til vadestedet langs broens østside.
Undersøgelsehistorie  (15)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Foto: S/H og F 03.04-05 fra SØ (2 stk.) og 03.06 fra NV.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1830/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1830/86; FFF F. 53-2277. Sb. 22.01.02-192. Ang. tinglysning af Gejlå bro på matr.nr. 1 Bommerlund by, Bov, Bov kommune, Sønderjyllands amt. Sb. 22.01.02-192. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 17/9 1986 ml. SNS, og FFF.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2277
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Gejlå Bro. Hvælvet granitstensbro med 2 løb opført af tilhuggede granitplanker af forskellig størrelser. Hvert løb er 5 m langt, 2,2 m bredt og ca. 1,4 m højt målt fra underkanten af nederste skifte til toppunktet i hvælvingen. Hele facaden måler ca. 10 m i bredden og ca. 2 m i højden målt fra overkanten af øverste overligger til underkanten af nederste skifte. Brofæsterne står vinkelret på åløbet. Ved slugets sydside er den forlænget med et 8 m langt stendige af kløvede kampesten. De 2 gelændere består hver af 4 tilhuggede granitplanker, der er sat i en vandret liggende granitplanke. De 4 granitplanker og de 2 jernstænger er forbundet med en jernstang. Vejbanen over broen er belagt med Chaussesten. Fredningen omfatter også det 18 m lange og 0,65 m høje stendige, der nord for sluget markerer afgrænsningen af voldstedet.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2277
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 4309:31, Status: B.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1679/89; 1830/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1679/89; N02 1830/86; SN 6111-0269. Sb. 22.01.02-192. Ang. Fredning af GEJLÅ bro, Bommerlund, matr. nr. 1, Bov s., sb. nr. 192, Åbenrå a. Vedlagt sagen: Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget i 1990 på N02. Korresp. af d. 9/11 1989 ml. DKC, og N02. Aflysningsdokument af d. 16/10 1989. Korresp. af d. 2/11 1989 ml. Gråsten Statsskovdistrikt, Gråsten, og SNS.

1989 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0269
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tinglyst med ny fredningstekst (den gamle fredning aflyst): Bommerlund Plantage, afd. 496: Hvælvet granitstensbro med to gennemløb, opført af tilhuggede granitstenplanker af forskellige størrelser. Hvert løb er 5m langt, 2,2m bredt og ca. 1,4m højt fra underkanten af nederste skifte til toppen af hvælvingen. Hele facaden måler ca 10m i bredden og ca 2m i højden, målt fra underkant af nederste skifte til overkant af øverste overligger. Broen er orienteret ca. nord-syd. Sluget er mod øst og afgang mod vest. Brofæsterne er vinkelret på åløbet. Ved sluget på sydsiden er broens facade forlænget med en 8m lang stensætning. De 2 gelændere består hver for sig af 4 granitstolper plus 2 jernstolper, forbundet med en tværstang af jern. De 2 jernstolper, som er anbragt i midten, er forankret i en fritliggende granitbjælke. På gelænderstolpen længst mod NV er på nordsiden af stolpen indhugget årstallet 1779. På vestsiden af gelænderstolpen længst mod SØ er indhugget følgende: øverst: et trekantet motiv med et kors øverst; herunder bygmesterens navn: T Friis; nederst opførelsesåret: A 1818. Vejbanen er delvist belagt med brosten og pigsten. Fredningen omfatter også der 18m lange og 0,65m høje stendige, der ved sluget på nordsiden markerer adgangen til vadestedet langs broens østside.

1989 Aflysning
Journal nr.: 6111-0269
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0269
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1679/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1679/89; SN 6111-0269. Sb. 22.01.02-192. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 9/11 1989 på N02. Gejlå bro. Brommerlund Plantage, afd. 496. Sb. 22.01.02-192.

1989 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureringsrapport for istandsættelsen af Gejlå Bro.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1679/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1679/89; HAM 2554. Sb. 22.01.02-192. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget i 1990 på N02. Bro, historisk tid. Gejlå-broen. Sb. 22.01.02 159 & 192. Meddelt i 1990 til Anna-Elisabeth Jensen, HAM. Ved gennemgang af sognebeskrivelsen for Bov sogn. Dobbeltindberetning NM 1. afd: sb. 159 NM 2. afd: sb. 192 [[Sb 159 slettet 3.7.91 (anført som Gammelt Sb-nr ved Sb. 192)]]

1990 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 2554
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)