Hammersholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-184

Fredningsnr.
503356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Skibsmotiv

Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1100 - 401 f.Kr.)
Skibsmotiv

Fredningstekst
Helleristning. Klippe, 4,5 x 2 x 0,7 m, med 35 skålgruber og 3 skibe.
Undersøgelsehistorie  (5)
1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3849/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Felt med skåltegn på heller.

2001 Institutionssag uden journaldata
Bornholms Museum

2001 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Projekt "Bronzealderens Skibe på Sten". Klippeflade med 3 skibsbilleder og lille buet figur, der kunne være rest af endnu et skibsbillede og 41 skålgruber, hvoraf hovedparten findes over skibsbillederne. Ristningerne dateres til yngre bronzealder og overgangen sen bronzealder eller ældre førromersk jernalder. Hammersholm nr. 7 ligger i en højde af 94 meter over havet. Fra stedet er der udsyn til andre helleristninger med skibsmotiver, Hammersholm nr 21, nr 1 og nr. 2 (060101-207, 208, 210).

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)