Marevad-Stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060102-148

Fredningsnr.
513339

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Hasle kirke. Klemensker-stenen 4 (Marevad-stenen) Grovkornet rødlig granitsten. Højde ca. 200 cm, bredde ca. 85 cm, tykkelse (forneden) ca. 47 cm og (foroven) ca. 22 cm. Runeindskrift i et slynget ornamentbånd, som ender i et slange- hoved. I midterfeltet findes et "Georgskors". I oversættelse lyder indskriften: "Ølak lod rejse denne sten ef- ter sin fader Sasser, en velbyrdig bonde. Gud og St. Mikkel hjælpe hans sjæl". Stenen står ved det søndre kirkegårdshegn, ca. 14-15 m fra det søndre våbenhus. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1898
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4553/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1898
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grovkornet rødlig granitsten. Højde ca. 200 cm, bredde ca. 85 cm, tykkelse (forneden) ca. 47 cm og (foroven) ca. 22 cm. Runeindskrift i et slynget ornamentbånd, som ender i et slangehoved. I midterfeltet findes et "Georgskors". I oversættelse lyder indskriften: "Ølak lod rejse denne sten efter sin fader Sasser, en velbyrdig bonde. Gud og St. Mikkel hjælpe hans sjæl". Stenen står ved det søndre kirkegårdshegn, ca. 14-15 m fra det søndre våbenhus.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten (Marevad-stenen) 2 x 0,85 x 0,5 m. Opstillet på Hasle kirkegård umiddelbart n for s-lige kirkegårdsstengærde, og ca. 15 m ssø for våbenhusets s-dør. Stenen spidser til forsiden, er opstillet med front mod n. Tæt bevokset med lav. Den står skyggefuldt omgivet af 2 gamle syrenbusketræer. Stenen er forsøgt opmalet med en kulstift, men da der er tale om en tilfældig og skødeløs påmaling skæmmer det stenen. Foran stenen er opstillet et lille grønt skilt, der gengiver stenens tekst. Tilsvarende skilte kunne opstilles ved øvrige runesten på øen. Stenen burde flyttes hen i solsiden ø for våbenhuset. Runestenen er markeret på kortet i folderen fFortidsminder på Bornholm. Omgivelser: Andet= skolelegeplads.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)