Knægten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-189

Fredningsnr.
5033103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning Helleristninger hugget på en flade på grundfjeldet. Fladen måler 1,5 m Ø - V og 1 m N - S.Fladen hælder mod N. Der er afbilledet et drageskib og en båd.
Undersøgelsehistorie  (9)
1985 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1347
Bornholms Museum

1985 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1347
Bornholms Museum
To helleristningsskibe beliggende på lille flad klippe ca. 1x1 m i græsløkke. Det største er 53 cm langt med dobbeltskrog og -stævn. Det lille 17-18 cm. med enkeltskrog og dobbeltstævn.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Tinglysning
Journal nr.: 2001-6111-0205
Kulturstyrelsen

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1347
Bornholms Museum
Undersøgelse i to felter rundt om helleristningen. Området er kraftigt nedpløjet i nyere tid. Mindre skår og flintstykker primært NV for klippen dateredes til yngre bronzealder. Der sås svage spor efter trækulslag ved foden af klippen og enkelte skår samme sted.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2120-0034
KUAS, Fortidsminder

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Litteraturhenvisninger  (0)