Rutsker Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-151

Fredningsnr.
513429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,6 x 11 m. På toppen ses en 0,5 m stor sten. I røsens NV side indgravning fra højfod, 3,5 x 5 m og 0,5 m dyb. På Ø højside mange mindre sten synlige. Den V højside noget ujævn af rodvælter.
Undersøgelsehistorie  (6)
1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1287
Bornholms Museum

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i skov, 0,6 x 11 m, knap så høj set fre S. Større indgravning i S og NV siden. Fra højfod ca. 5 m ØV x 3,5 m, indtil ½ m dybt. Større sten ½ m stor synlig på røsens top. Højens V-side noget ujævn p.g.a. rodvæltere, mange sten synlige på Ø-siden, 0,2-0,3 m store, også stenlægning Ø for højfoden muligvis tilknyttet røsen. SV-siden noget tildækket af gamle grankviste, større sten synlige på V-siden. Bevokset med røn, birk, ask og ca. 20-årige gran, enkel ung eg. Underbevoksning af blåbær og brombær, unge røn og asketræer. Ny plantning 2-3 m omkring højfoden mod S og Ø. Gammel skov mod V. Ejer: Hasle kommune Toftelunden 1 3790 Hasle 03-964093 Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse ca. 70-80 cm høj, nuværende diameter ca. 10 m. Større indgravning i vestsiden, mindre i østsiden. Oprindelig sandsynligvis større, snarest 15-16 m, idet der ses rester af den oprindelige højfod, eller en tilhørende stenlægning på nord- og østsiden. Beliggende i skov i kanten af nyplantning. På højen står enkelte mellemstore birke- og grantræer.

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3614
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 11 m. På toppen ses en 0,5 m stor sten. I røsens NV side indgravning fra højfod, 3,5 x 5 m og 0,5 m dyb. På Ø højside mange mindre sten synlige. Den V højside noget ujævn af rodvælter.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)