Kuskhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-27

Fredningsnr.
081634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939 "Kuskhøj", 3,5 x 20 m. Gammel 6 m bred gravning i top. Si- derne ujævne. Foden mod S, SV, og V med 1 m stejl brink. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kuskhøj. 4 M. høj, 23 M. i Diam. I Toppen er et c. 6 M. stort Hul, nu lynggroet og ikke videre dybt, men det har antagelig oprindelig været ret betydeligt. I SV og SØ lidt Afgravning. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kuskhøj", 3,50 x 20 m. Gl. 6 m. bred Gravning i Top. Siderne ujævne. Foden mod S., SV. og V. med 1 m. stejl Brink. Lyngklædt i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt krattilgroet høj i blandeingsbevoksning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)