Store Bjergegaards Bakken
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-40

Fredningsnr.
523411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Store Bjergegårds Bakken. Et areal, 160 m langt i N-S og 100 m bredt, begrænset mod S af landevejen Rønne-Svaneke, mod V af et stengærde 25 m Ø for gården, mod Ø af et lignende stengærde og mod N af en linje ved bakkens nordre fald. På dette areal, der er afmærket med fire fredningssten, findes 25 fredede fortidsminder med hvert sit fredningsnummer: 5234:11: Bautasten 2,1 m høj. Oprindelig tinglysning fra 1894-04: Afmærkn.: 4 MS Et areal, 160 m langt i N-S og 100 m bredt, begrænset mod S af landevejen Rønne-Svaneke, mod V af et stengærde 25 m Ø for gården, mod Ø af et lignende stengærde og mod N af en linie ved bakkens nordre fald. På dette areal, der altså omfatter Store Bjergegaardsbakken, findes 14 stående (tid- ligere fredlyste) og mindst 3 væltede bautasten og et stør- re antal røser. På bakkens søndre side er der fundet og fin- des sikkert for en del endnu grave under flad mark. Græsklædt med noget krat i løkke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1450
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bautasten, 210 høj x 130 lang x 60 cm bred. Forsiden buer indad. (Nr. 1).

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-1450
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bautasten 2,1 m høj. [Tilføjelse til fredning af sb. 40, ved denne lejlighed opdelt i punkterne 1-25, svarende til sb. 40A - 40Z, jvfr. hovedtekst under sb. 40].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Bautasten 2,1 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)