Store Bjergegaards Bakken

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-40

Fredningsnr.
5234161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 5234:161 Røse. 3,0 m i diameter, 0,2 m høj.
Undersøgelsehistorie

1980 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Græsklædt røse, ca. 3 m i diameter, 20-30 cm høj. (Nr. 4).

1984 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse 0,2 x 3,0 m. [Tilføjelse til fredning af sb. 40, ved denne lejlighed opdelt i punkterne 1-25, svarende til sb. 40A - 40Z, jvfr. hovedtekst under sb. 40].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Røse 0.2 x 3.0 m.