Store Bjergegaards Bakken

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-40

Fredningsnr.
5234163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 5234:163 Bautasten. 2,5 m høj.
Undersøgelsehistorie

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bautasten 2,5 m høj. [Tilføjelse til fredning af sb. 40, ved denne lejlighed opdelt i punkterne 1-25, svarende til sb. 40A - 40Z, jvfr. hovedtekst under sb. 40].

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bautasten 250 x 170 x 100 cm. Stenen hælder sidelæns mod Ø. (Nr. 6).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Bautasten 2.5 m høj.