Koldekilde skovpart, afd.143
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-146

Fredningsnr.
523442A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten. Stenen er ca. 2,2 m høj. Tværmål ved jordoverfla- den ca. 60 x 1,2 m. Stenen står på en lav røse, hvis dia- meter er ca. 3 m. Stenene (5234-42a, 42b, sb. 146, 147) står med en indbyrdes afstand af ca. 50 m i afd. 143, Koldekilde skovpart, Almin- dingen. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnet og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-824
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bautasten. Stenen er ca. 2,2 m høj. Tværmål ved jordoverfladen ca. 0,60 x 1,2 m. Stenen står på en lav røse, hvis diameter er ca. 3 m.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4518/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-824
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4518/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten omgivet af stenlægning. Stenlægningen er ca. 3 m i diameter og har en randstenskæde af 30-40 m lange sten. Den nordlige del af stenlægningen er forstyrret. Bautaen er ca. 2,2 m høj og måler ca. 1,2 gange 0,6 m ved jordoverfladen. Et område på ca. 1½ m omkring bautaen er aftørvet inden for det seneste år - vist nok af skovvæsnets folk. Et antal liggende sten i nærheden er ligeledes aftørvede. Et par af dem kan evt. være væltede bautasten. Det gælder én ca. 5 m mod syd og én ca. 7 m mod sydøst. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i åbning i granskov. Er synlig fra bautastenen 42b. Tilsyneladende flere væltede bautasten i nærheden.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)