Koldekilde skovpart, afd.143
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-147

Fredningsnr.
523442B

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten. Stenen er ca. 1,2 m høj. Tværmål ved jordover- fladen ca. 0,40 x 0,60 m. Stenen hælder mod vest. Stenene (5234-42a, 42b, sb. 146, 147) står med en indbyrdes afstand af ca. 50 m i afd. 143, Koldekilde skovpart, Almin- dingen. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-824
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bautasten. Stenen er ca. 1,2 m høj. Tværmål ved jordoverfladen ca. 0,40 x 0,60 m. Stenen hælder mod vest.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4518/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-824
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4518/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten. Rejst granitsten med firkantet tværsnit. Hælder ca. 75 grader mod vest (lodret=90 grader) En meter mod vest ligger delvis græsdækket sten, som evt. er en væltet bauta. Ca. 20 meter mod nord - på linien op til 42a- ligger endnu en mulig, væltet bautasten. Ligger ca. 25 meter fra cykelvej og ca. 300 meter fra større rasteplads ved landevejen. ** Seværdighedsforklaring ** Er synlig fra bautastenen 42a. Har åbenbart sammen med 42a indgået i en gruppe af bautasten, hvoraf de øvrige ligger væltede på skovbunden. Bevoksning: 1985: Græs

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)