Oustrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070102-3

Fredningsnr.
442641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,9 x 13 m. 2 randsten synlige i Ø-siden. Græsklædt i gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe [sb.3A-3L] af ganske lave Smaahøje. Dette parti er for tiden dækket af tæt, næsten uigennemtrængelig Ungskov, der gør det umuligt nærmere at bestemme Højenes Antal og de enkeltes Størrelse og Form. De er paa vedføjede Detailplan afsat efter Skovreguleringskortet. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0.70 (fra s)- 0.95 (fra n) x 13 m. En randsten er synlig mod s, en mod sv og en mod vnv. Af en indre fodkrans er en sten synlig mod nø, en mod sv og en mod vsv. Et gammelt vejspor fører op over højen. Beplantet med bøg, i skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En randsten synlig mod S, en mod SV, en mod V. 3 andre sten synlige. Vejspor op over højen. Statsskoven adviseret. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt overgroet med mindre bøg. Bunddække: Skovbund.

Litteraturhenvisninger  (0)